Persondatapolitikk

Denne siden beskriver Danish Crowns politikk vedrørende de personopplysninger som du etterlater deg, når du besøker våre hjemmesider.

Hjemmesiden administreres av, og dataansvarlig er:

Danish Crown A/S
CVR nr. 26 12 12 64
Danish Crown Vej 1,
DK-8940 Randers SV

Tel +45 89 19 19 19
Fax +45 89 10 50 01
E-mail: tulip@danishcrown.com

Beskyttelse av dine personlige opplysninger

Formålet med Tulips persondatapolitikk er å forklare, hvordan vi samler inn, beskytter og anvender personopplysninger. Vi har den holdning, at vi skal beskytte de personlige opplysninger, som du avgir til oss i forbindelse med din bruk av Hjemmesiden. Inkludert hører en forsvarlig oppbevaring og behandling av opplysningene. Vi respekterer ethvert ønske, om at avgitt personlige opplysninger, som er kommet inn i forbindelse med bruken av Hjemmesiden, hemmeligholdes.

Vi definerer personlige opplysninger til å være alle opplysninger som kan identifisere en person, inkludert, men ikke begrenset til, vedkommende for- og etternavn, privatadresser eller annen fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktopplysninger, uansett om det vedrører vedkommende private bolig eller arbeidsplass.

Vær oppmerksom på, at du alltid kan benytte Hjemmesiden, uten å fortelle Tulip hvem du er.

Hvilke personopplysninger innsamler Hjemmesiden?

For at vi kan levere nyhetsbrev, svar på anmodninger om sponsing og svar på eventuelle reklamasjoner m.v., har vi bruk for å samle inne visse personopplysninger. Tulip har forpliktet seg til kun å kun samle inn de nødvendige personopplysningene (f.eks. navn, e-mail adresse eller privat adresse) for å levere disse fordeler. Alle øvrige eventuelle personopplysninger er frivillige, men de gjør det mulig for oss å forbedre servicen over deg som forbruker. Våres behandling av dine personopplysninger skjer utelukkende med utsikt på varetagelser av våre relasjoner med deg. Tulip beriker aldri personopplysninger med data fra tredjepart. Tulips innsamling og håndtering av personlige opplysninger skjer naturligvis i overensstemmelse med persondatalover, samt norsk rett i øvrig.

Der registreres ingen personfølsomme opplysninger

 

Hvem videre gir Tulip personopplysninger til?

Tulip videre gir ikke dine personlige opplysninger til tredjemann uten ditt samtykke. Dog kan Tulip videre gi dine personlige opplysninger til selskaper konsernforbundet med Tulip, i den utstrekning dette er nødvendig for, at vi kan i vare ta vår relasjon med deg.

 

Hvordan samler Tulip inn personopplysninger?

ut over de opplysningene, som du selv avgir i forbindelse med din inntasting på hjemmesiden ved bestilling av nyhetsbrev, anmodning om sponsing og eventuelle reklamasjoner m.v., anvender Hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informasjonspakker, som utveksles mellom browser og server, og som blir lagret på din harddisk i form av en .txt fil. Der lagres ikke personlige opplysninger i en cookie.

Vi anvender cookies for å forbedre Hjemmesidens funksjoner og lette din adgang her.

Cookies lagrer maksimalt [31] dager, heretter slettes de automatisk. Sikkerhetene ved å anvende Hjemmesiden påvirkes ikke negativt av anvendelsen av cookies. Hvis du ønsker at Hjemmesiden identifiserer din datamaskin ved hjelp av cookies, kan du slå på bruken av cookies i din browser.

For hvert besøk på Hjemmesiden- uavhengig av en cookie- registrerer vi din type av browser, styresystem, vert (host) og URL sammen med opplysning om de sider, der ønskes adgang til. Disse data blir brukt i et samlet og anonymt skjema for statistikk analyse om den generelle bruk av Hjemmesiden og anvendes til å optimalisere Hjemmesiden og dens funksjonalitet.

 

Hvor lenge oppbevarer Tulip de registrerte persondata?

Tulip oppbevarer generelt registrerende data så lenge det er nødvendig for å kunne yte en god service over deg som besøker hjemmesiden.

Persondata, som registreres gjennom kontaktformularer, gjennom [ett år]. Om du har tilmeldt deg et nyhetsbrev, bevarer vi data, inntil du selv ber om å bli slettet fra distribusjonslista, eller vi opphører med å sende nyhetsbrev.

 

Sikkerhet

Tulip oppbevarer de registrerte persondata ukryptert. Persondata oppbevares i databaser, der de er sikret mot uautorisert adgang ved hjelp av brukeridentifikasjon og passord.

 

Banneravtaler eller Ad Servers

Hjemmesiden har ingen avtaler eller partnerskap med noen reklameservefirma.

 

Sikker kommunikasjon til Hjemmesiden

Vær oppmerksom på, at data, du sender til oss ved bruk av skjemaer på Hjemmesiden, ikke sendes kryptert. Hvis din forespørsel eller inntasting inneholder opplysninger om forhold, som du mener, skal beskyttes, eksempelvis om private forhold, bør du bruke digital signatur/NemID til å sende en sikker mail til oss. Den digitale signatur/NemID utstedt av DanID og er gratis for alle. Alternativt kan du anvende alminnelig post i stedet for internett.

Innsikt i opplysninger

Du har alltid rett til å gjøre innsikt med registreringen, og du har rett til innsikt i hvilke opplysninger det er registrert om deg. Disse rettigheter har du etter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Tulip via e-mail eller telefon.