Røking av bacon

Tulip Bacon er røket over bøkeflis etter stolte tradisjoner raffinert gjennom 100 år. Dermed sikres den unike smaken, som våres bacon i dag er verdensberømt for.

Røkingen er for smakens skyld

I dag røker man bacon for smakens skyld. Smaken avhenger av lengden av røkingen og av hvilke tresorter, det brukes til å skape røkingen. Bøkeflis gir en delikat røkesmak, men andre tresorter kan også brukes. Det finnes forskjellige røkemetoder, men røkemetoder industrielt er det i dag 3 metoder, som kan benyttes.

  1. Kald røking
  2. Varm røking
  3. Sprøyting av røykaroma

Røkemetoder

Røkemetoden til kald- og varmrøkning er den samme; nemlig kontrollert brenning av treflis, uten at det går egentlig ild i disse. Kaldrøkning kommer normalt ikke over 26-27 grader, derimot varmrøkning kan komme opp til 70 grader. Når det varm røkes, er det snakk om en tørr varme, for at baconet ikke skal få et kokt utseende. Det er altså forskjell på, om det røkes ved høy fuktighet eller lav fuktighet. Spiseklare produkter vil ofte bli røkt ved høyere fuktighet for dermed å få produktet gjennomvarmet.

Røkaroma versus virkelig røk

Sprøyting av røkaroma skjer ved hjelp av et forstøversystem, hvor røkaromaen forstøvers inn i et kammer med produktet i. Herved setter røkaromaen seg på overflaten av produktet og gir smak og farge. Smaken av røkaromaen er annerledes enn smaken av virkelig røkt.

Tilsetning av enebær og krydderurter

I røkningen er det mulighet for å tilsette enebær og krydderurter. F.eks. kan man ”kaste” disse urtene direkte på gulvet av ovnen. Det selges også forskjellige slags flis og urter til private, som kan kastes direkte på kullgrillen.

Tresorter til røkning

Til kald og varm røyking anvendes det 99% av tilfellene bøkeflis. Det er dog ikke noe i veien for å bruke andre tresorter som hickory, alm, eple, etc.

Kravet til det industrielle treflis er, at det skal være uniform og dampbehandlet. Flis skal ha uniform og tørrhet for å kunne brukes i de moderne røkgeneratorer.

Varmrøking av Tulip Bacon

Til Tulip Bacon anvender vi varmrøkning. Tulip Baacon røkes over bøkeflis, som avbrennes i en røkgenerator, hvor røyken ledes inn i røkovnene. I ovnene kontrolleres lufttemperatur og fuktighet, og umiddelbart etter røking avkjøles baconet. Den samlede røkprosessen foregår over flere trinn, hvor det henholdsvis tørkes og røkes. Røkingen gir baconet den flotte fargen, duft og smak. 

Bacon der ryger

Tulip Bacon er røket over bøkeflis

Tulip Bacon er røket over bøkeflis i hele tre omganger etter stolte tradisjoner gjennom 100 år. Etter røkingen tørkes baconet for å få røyksmaken til å sette seg. Hver uke bruker vi over 800kg bøkeflis til å røke Tulip Bacon. Selv om det er store mengder, går vi stadig opp i de små detaljene i alle deler av produksjonen. Dermed sikres den unike smaken, som Tulip Bacon i dag er verdensberømt for.